Rubberplants | Digital Agency Jungle

Strategy

Home / Services / Strategy

Doelgerichte
strategie

Om jullie merk (campagnes) te bouwen, te positioneren en te laten groeien is een doordachte strategie essentieel. Een doelgerichte strategie is de basis – het startpunt – om jullie bedrijf en merk te laten groeien. We bepalen de ideale marketingmix om het verhaal consistent en doelgericht op de relevante kanalen te communiceren.

Marketingstrategie | Positionering | Buyer Persona’s | Customer Journey | Doelen | Plan Van Aanpak | Focus

Let's grow together
Rubberplants | Digital Agency - Marketing Strategy

Het belang van
de strategie

De eerste vraag is waarom? Wat en wie wil je bereiken? Waar, wanneer en voor hoe lang? Wat is er nodig om de doelen te behalen? Vragen die je jezelf altijd moet stellen voordat je ergens aan begint. Want zonder strategie en plan zul je nooit het maximale rendement behalen uit alle marketing inspanningen.

Een sterk merk opbouwen begint met het verdiepen in jullie eigen identiteit. Wat is nu eigenlijk de essentie van jullie merk en welk verhaal hebben jullie te vertellen? Hiermee ga je naar de kern van jullie merk. Vervolgens ligt de focus op het strategisch krachtig en consistent communiceren en positioneren van jullie verhaal.

Rubberplants | Digital Agency - Strategy postionering

Wat is jouw
positie?

Het is bewezen en evident dat merken die zich herkenbaar en consistent positioneren succesvoller zijn. Dit benadrukt dan ook het belang van merkpositionering en daarom is deze verdieping het startpunt van onze samenwerking en groei.

Doelstellingen
Ongeacht wat de opdracht is, is werken vanuit doelstellingen van vitaal belang. Wij houden niet van loze beloften en onrealistische verwachtingen. Waar werken we naar toe en wanneer is ‘het’ een succes? Samen bepalen we realistische doelen die goed inzichtelijk te maken zijn. Tussentijds evalueren en bijsturen zorgt ervoor dat we samen de doelstellingen gaan behalen.

Campagnes | Doelstellingen | Samenwerking | Groei

Wat is de?
klantreis?

Ook wel Customer Journey genoemd. Deze geeft inzichten over de behoeften van de doelgroep gedurende de verschillende fases in de klantreis. Keuzes voor merken en producten worden immers gedreven door de behoeften en deze veranderen tijdens de klantreis. Als we inzicht hebben in de verschillende functionele, rationele en emotionele behoeften, kunnen we hier krachtig op inspelen. We maken de potentiële doelgroepen (buyer persona’s) hun behoeften inzichtelijk. Dankzij al deze data en inzichten kunnen we merken en campagnes sterk positioneren. Grow with the flow!

Customer Journey | Buyer Persona’s | Grow!

Let's grow together
Rubberplants | Digital Agency - Strategy